Veca

VECA

Veca je imala oko 22 godine kad nas je napustila, a pre dolaska u azil živela je uglavnom u garaži, mada je mogla da izađe napolje kad god je htela i uvek je volela da bude sama. Bila je izrazito nepoverljiva, čak ni ja nisam mogla da je uhvatim. Nije bila društvena, verovatno joj nije odgovaralo da bude okružena brojnim mačkama. Umrla je mirno, u dubokoj starosti, u februaru 2016. Na ovoj slici imala je možda desetak godina, ako ne i manje i još je živela u Novom Sadu.

Broj računa
Felix - Felinološko drustvo
SWIFT/BIC: VBUBRS22 (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad)
IBAN: RS35355000320003120311

Felix - Felinološko društvo
355-1070729-96
Svrha uplate: uplata građana