Tafi

TAFI

Pre nego što je stigla u azil u maju 2014, Tafi je živela u zajedničkom dvorištu u mom rodnom gradu u kome je hranjena, ali niko se nije baš mnogo bavio njome. Kada se u doselio novi stanar koji je odmah počeo da preti da će podaviti mačke u Dunavu, jasno je bilo da se one pod hitno moraju skloniti odatle. Tafi je bila izrazito nepoverljva prema ljudima kada je stigla u azil, s vremenom se malo opustila. Imala je samo jedno oko; drugo joj je odavno bilo hirurški uklonjeno (ne znam ni kad ni zašto) ali bili su joj zašiveni samo treći kapci, iz nepoznatih razloga. Napustila nas je iznenada, neolekivano, u martu 2015. Ne znamo koliko je stara bila.

Broj računa
Felix - Felinološko drustvo
SWIFT/BIC: VBUBRS22 (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad)
IBAN: RS35355000320003120311

Felix - Felinološko društvo
355-1070729-96
Svrha uplate: uplata građana