Pirgavice

PIRGAVICE

Maja, Maša i Mara liče jedna na drugu ali svaka od njih ima svoju priču.

Broj računa
Felix - Felinološko drustvo
SWIFT/BIC: VBUBRS22 (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad)
IBAN: RS35355000320003120311

Felix - Felinološko društvo
355-1070729-96
Svrha uplate: uplata građana