Smrki

SMRKI

Smrki se pojavio kao odrasla maca 2009. Ostale mačke ga nisu prihvatale, on je dolazio i odlazio, ali kad smo se spremali da se preselimo u azil došao je sam. Kasnije odjednom nije mogao da ustane, izgleda da je imao Lajmsku bolest. Udomile su ga dve fine devojke i sa njima je divno živeo do kraja.

Broj računa
Felix - Felinološko drustvo
SWIFT/BIC: VBUBRS22 (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad)
IBAN: RS35355000320003120311

Felix - Felinološko društvo
355-1070729-96
Svrha uplate: uplata građana