Ozi

OZI

Ozi je jedna od Aletinih ćerki. Kada je rođena, u Junu 2012, njena budućnost je delovala vrlo nezvesno ali data joj je šansa da živi. Porasla je, nepoverljiva je prema nepoznatima, ali umiljava se i mazi sa mnom. Dobro se slaže sa drugim mačkama.

Broj računa
Felix - Felinološko drustvo
SWIFT/BIC: VBUBRS22 (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad)
IBAN: RS35355000320003120311

Felix - Felinološko društvo
355-1070729-96
Svrha uplate: uplata građana