Etica

ETICA

Etica je bila spasena iz azila koji je izgoreo 2011. Kad sam otišla tamo da pokupim mačke počela je da me prati i mjauče, kao da me je molila da je uzmem. Ostala je jako vezana za mene, uživala da se mazi i pratila me svuda. Ne znam tačno koliko je stara bila kada nas je napustila u leto 2014, ali otišla je mirno i bez bolova.

Broj računa
Felix - Felinološko drustvo
SWIFT/BIC: VBUBRS22 (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad)
IBAN: RS35355000320003120311

Felix - Felinološko društvo
355-1070729-96
Svrha uplate: uplata građana